Riziv Nieuws

13/06/2017
Het Comité Evaluatie Medische Praktijk Geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar om medische praktijk inzake geneesmiddelen in een sector te evalueren en aanbevelingen voor de voorschrijvers te formuleren. Methodologie en juryrapporten.
Farmaceutische industrie;Arts;Ziekenfondsen;Apotheker
 
02/06/2017
Daarnaast heeft het "Observatoire" ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa. Deze nieuwsbrief is beschikbaar op de website van het Observatoire en ook op de website van het RIZIV.
Verzorgingsinstellingen en -diensten;Zorgverlener;Burger
 
01/06/2017
Studies van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV over de evoluties in het domein van de arbeidsongeschiktheid.
Ziekenfondsen;Werkgevers
 
23/05/2017
Overzicht van de basisreglementering over geneesmiddelen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
 
28/03/2017
Wegwijzer naar de reglementering voor de apotheker Doel: een antwoord bieden op de meest essentiële vragen van de apotheker. Infobox 2011 (1e editie januari 2011)
Farmaceutische industrie;Arts;Ziekenfondsen;Apotheker
16/02/2017
Het Comité Evaluatie Medische Praktijk Geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar om medische praktijk inzake geneesmiddelen in een sector te evalueren en aanbevelingen voor de voorschrijvers te formuleren. Methodologie en juryrapporten.
Farmaceutische industrie;Arts;Ziekenfondsen;Apotheker
16/02/2017
Studiedag over socioprofessionele re-integratie georganiseerd door de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV (2 december 2016) – Presentaties en documenten
Arts
9/02/2017
Het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid realiseert jaarlijks een aantal studies in nauwe samenwerking met externe partners zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, enz.
Ziekenfondsen;Werkgevers
9/02/2017
Interessante externe publicaties in het kader van de arbeidsongeschiktheid of de socioprofessionele re-integratie.
Ziekenfondsen;Werkgevers
24/01/2017
Daarnaast heeft het “Observatoire” ook de opdracht gekregen een elektronische nieuwsbrief op te stellen met nieuws over de gezondheidszorg uit Europa. Deze nieuwsbrief is beschikbaar op de website van het Observatoire en ook op de website van het RIZIV.
Verzorgingsinstellingen en -diensten;Zorgverlener;Burger
24/01/2017
Het ‘Observatoire social européen’ (OSE) heeft de verschillende procedures in kaart gebracht op basis waarvan patiënten toegang kunnen krijgen tot zorg in het buitenland, na voorafgaande toestemming van hun Belgische verzekeringsinstelling.
Arts;Ziekenfondsen;Burger
23/01/2017
Overzicht van de basisreglementering over geneesmiddelen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
 
10/01/2017
Glucagon-like peptide 1 (GLP1)-agonisten of incretinomimetica zijn subcutaan toe te dienen farmaca, die de endogene insulinespiegels verhogen bij type 2 diabetici.
Arts;Tandarts;Apotheker
10/01/2017
Om de 3 maanden lichten we een actueel onderwerp over geneesmiddelen toe. De publicatiereeks heet ‘Infospot’.
Zorgverlener;Burger
13/12/2016
Wegwijzer naar de reglementering voor de tandarts Doel: een antwoord bieden op de meest essentiële vragen van de tandarts. Infobox 2015 (2e editie oktober 2015)
Ziekenfondsen;Tandarts

5/12/2016
Informatieblad 2015/4

Overzicht van de inhoud van het Informatieblad van het RIZIV nr. 2015/4
 
1/12/2016
Jaarlijks publiceert het Fonds voor medische ongevallen een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.
Zorgverlener
25/11/2016
Studiedag georganiseerd door het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid op 18 oktober 2016 – presentaties en documenten.
Arts;Ziekenfondsen;Werkgevers
24/11/2016
Kunnen supplementen met vitamine D en calcium het risico op osteoporose en breuken helpen verminderen? Aanbevelingen van de deskundigen van de RIZIV-consensusvergaderingen, op maat van de patiënten.
Burger;Patiënt
7/11/2016
De jaarverslagen van het Observatorium actualiseren de cijfers over de buitenlandse patiënten die naar België komen om zich te laten verzorgen in Belgische ziekenhuizen, de gevolgen voor de wachtlijsten en het zorgaanbod.
Zorgverlener;Burger
26/10/2016
De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2015 - Infospot (juli - augustus - september)
 
17/10/2016
Studies van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV over de evoluties in het domein van de arbeidsongeschiktheid.arbeidsongeschiktheid.
Ziekenfondsen;Werkgevers
10/10/2016
Jaarlijks publiceert de Dienst voor adminstratieve controle een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.
Zorgverlener
4/10/2016
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV. Organisatie? Opdrachten? Wettelijk kader van de contacten? Inbreuken op de GVU-wetgeving? Maatregelen opgelegd bij inbreuken op de GVU-wetgeving. Procedures van de organen?
Verzorgingsinstellingen en -diensten;Ziekenfondsen;Zorgverlener